Độ dày: 2mm, 3mm

Kích thước : 1mx2m, 1mx30m

Gia cố dây thủy tinh hoặc dây thép

Sử dụng làm chăn cách nhiệt, chống cháy