Độ dày : 5mm-50mm

Tỷ trọng: 300, 350kg/m3 Nhiệt độ 1100,1260, 1360, 1430℃

Sử dụng làm tấm đệm lót chịu nhiệt trong lò công nghiệp