Đường kính: 5mm – 150mm

Bện tròn hoặc bện vuông

Gia cố dây thủy tinh hoặc dây thép

Dùng trong các ứng dụng làm kín