Độ dày: 1-6mm

Tỷ trọng: 200kg.m3

Nhiệt độ: 1100,1260, 1360, 1430℃

Sử dụng làm gioăng, đệm cách nhiệt