Vải thủy tinh Archives - CÁCH NHIỆT TSC

115 - 116, Tổ 18, KP 1, Phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
info@cachnhiettsc.com

Vải thủy tinh

Vải thủy tinh tráng phủ Silicone loại light duty

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng:
 • Độ dày:
 • Độ dài:
Giá: Liên hệ

Vải thủy tinh tráng phủ Silicone loại Middle duty

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng:
 • Độ dày:
 • Độ dài:
Giá: Liên hệ

Vải thủy tinh ép silicone 1 mặt

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng:
 • Độ dày: 1mm, 1.1mm
 • Độ dài:
Giá: Liên hệ

Vải thủy tinh ép Silicon 1 mặt

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng:
 • Độ dày: 2, 2.5, 3mm
 • Độ dài:
Giá: Liên hệ

Vải thủy tinh phủ Silicone 2 mặt

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng:
 • Độ dày: 1.5,2,2.5,3mm
 • Độ dài:
Giá: Liên hệ

Vải thủy tinh phủ nhôm

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng:
 • Độ dày:
 • Độ dài:
Giá: Liên hệ

Vải thủy tinh tráng phủ tấm PTFE

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng:
 • Độ dày: 0.076, 0.08, 0.127, 0.13, 0.18, 0.25, 0.23, 0.3, 0.34, 0.36, 0.6, 0.9(mm)
 • Độ dài:
Giá: Liên hệ

Vải thủy tinh tráng phủ PTFE

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng: 580gram/m2 - 630gram/m2
 • Độ dày: 0.45mm
 • Độ dài:
Giá: Liên hệ

Vải thủy tinh tráng phủ than chì

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng:
 • Độ dày:
 • Độ dài:
Giá: Liên hệ

Vải thủy tinh xử lý vô cơ

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng:
 • Độ dày:
 • Độ dài:
Giá: Liên hệ