https://tscitrading.com/cao-su-luu-hoa/

115 - 116, Tổ 18, KP 1, Phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
info@cachnhiettsc.com

CAO SU LƯU HÓA

Cao su lưu hóa dạng cuộn

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng:
 • Độ dày: 3-6-10-13-16-19-25-32-38-51
 • Độ dài:
Giá: Liên hệ

Cao su lưu hóa dạng ống

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng: 40 ÷ 70 Kg/m3
 • Độ dày: 6-40mm
 • Độ dài: 1.83m-2m
Giá: Liên hệ

Cao su lưu hóa dạng tấm

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng: 40 ÷ 70 Kg/m3
 • Độ dày: 3mm ÷ 51mm
 • Độ dài: 9.14m
Giá: Liên hệ