CÁCH NHIỆT TSC - CUNG CẤP VẬT TƯ CÁCH NHIỆT BẢO ÔN

115 - 116, Tổ 18, KP 1, Phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
info@cachnhiettsc.com

BÔNG KHOÁNG DẠNG ỐNG

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ:
 • Tỷ trọng:
 • Độ dày:
 • Độ dài:
Giá: Liên hệ

Bông sợi khoáng Rockwool dạng tấm

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng: 40-60-80-100-120
 • Độ dày: 25mm-50mm-75mm-100mm
 • Độ dài: 1.000;1.200mm
Giá: Liên hệ

Bông Khoáng Rockwool dạng cuộn

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng: 40-60-80-100-120
 • Độ dày: 25mm-50mm-75mm-100mm
 • Độ dài: 1.200, 2.000, 5.000, 7.500mm
Giá: Liên hệ

Bông Khoáng Rockwool dạng ống

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng: 40-60-80-100-120
 • Độ dày: 25mm-50mm-75mm-100mm
 • Độ dài: 1.200, 2.000, 5.000, 7.500mm
Giá: Liên hệ

Bông thuỷ tinh Glasswool dạng tấm

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng: 10 ÷ 96 kg/m3
 • Độ dày: 25mm, 30mm; 50mm
 • Độ dài: 6 ÷ 30m
Giá: Liên hệ

Bông thuỷ tinh Glasswool dạng cuộn

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng: 10 ÷ 96 kg/m3
 • Độ dày: 25mm, 30mm; 50mm
 • Độ dài: 6 ÷ 30m
Giá: Liên hệ

Bông thuỷ tinh Glasswool dạng ống

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng: 10 - 12 - 16 - 24 - 32 – 40 – 64 – 80 - 96 - kg/m3
 • Độ dày: 25 ÷ 125mm
 • Độ dài: 1 – 1,2m
Giá: Liên hệ

Bông gốm Ceramic dạng tấm

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng: 96 – 128Kg/m3.
 • Độ dày: 25mm; 50mm
 • Độ dài: 7320 hoặc 3660 mm
Giá: Liên hệ

Bông gốm Ceramic dạng cuộn

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng: 96 – 128Kg/m3.
 • Độ dày: 25mm; 50mm
 • Độ dài: 7320 hoặc 3660 mm
Giá: Liên hệ

Bông gốm Ceramic dạng vụn

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng: 96 – 128Kg/m3.
 • Độ dày:
 • Độ dài:
Giá: Liên hệ

Giấy bìa sợi gốm Ceramic

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng: 200kg/m3
 • Độ dày: 2mm
 • Độ dài: 30000mm
Giá: Liên hệ

Calcium Silicate dạng ống

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng: >220 kg/m³
 • Độ dày: 600m
 • Độ dài:
Giá: Liên hệ

Calcium Silicate dạng tấm

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ:
 • Tỷ trọng: >220 kg/m³
 • Độ dày: 25-50-75-100mm
 • Độ dài: 600m
Giá: Liên hệ

Vải bạt chống cháy HT800

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng:
 • Độ dày: 1mm
 • Độ dài: 50m
Giá: Liên hệ

Vải thủy tinh tráng phủ Silicone loại light duty

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng:
 • Độ dày:
 • Độ dài:
Giá: Liên hệ

Vải thủy tinh tráng phủ Silicone loại Middle duty

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng:
 • Độ dày:
 • Độ dài:
Giá: Liên hệ

Vải thủy tinh ép silicone 1 mặt

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng:
 • Độ dày: 1mm, 1.1mm
 • Độ dài:
Giá: Liên hệ

Vải thủy tinh ép Silicon 1 mặt

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng:
 • Độ dày: 2, 2.5, 3mm
 • Độ dài:
Giá: Liên hệ

Vải thủy tinh phủ Silicone 2 mặt

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng:
 • Độ dày: 1.5,2,2.5,3mm
 • Độ dài:
Giá: Liên hệ

Hộp vải thủy tinh

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng:
 • Độ dày:
 • Độ dài:
Giá: Liên hệ

Cao su lưu hóa dạng cuộn

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng:
 • Độ dày: 3-6-10-13-16-19-25-32-38-51
 • Độ dài:
Giá: Liên hệ

Cao su lưu hóa dạng ống

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng: 40 ÷ 70 Kg/m3
 • Độ dày: 6-40mm
 • Độ dài: 1.83m-2m
Giá: Liên hệ

Cao su lưu hóa dạng tấm

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng: 40 ÷ 70 Kg/m3
 • Độ dày: 3mm ÷ 51mm
 • Độ dài: 9.14m
Giá: Liên hệ

Gối đỡ tròn

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: Cách Nhiệt TSC
 • Tỷ trọng: 130- 210 kg/m3
 • Độ dày: Theo yêu cầu
 • Độ dài: Theo yêu cầu
Giá: Liên hệ

Gối đỡ vuông

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: Cách Nhiệt TSC
 • Tỷ trọng: 130- 210 kg/m3
 • Độ dày: Theo yêu cầu
 • Độ dài: Theo yêu cầu
Giá: Liên hệ

Gối đỡ 120 độ

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: Cách Nhiệt TSC
 • Tỷ trọng: 130- 210 kg/m3
 • Độ dày: Theo yêu cầu
 • Độ dài: Theo yêu cầu
Giá: Liên hệ

PU Foam ống định hình

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: Cách Nhiệt TSC
 • Tỷ trọng: 130- 210 kg/m3
 • Độ dày: 25-100mm
 • Độ dài: Theo yêu cầu
Giá: Liên hệ

CÁCH NHIỆT MÁI THERMOBREAK ROOF

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Tỷ trọng: 25kg/m3
 • Độ dày: 03mm, 05mm, 08mm
 • Độ dài: 50m
Giá: Liên hệ

SEKISUI- SILENT SHIELD UNDERLAY- TẤM LÓT BẢO VỆ SÀN GỖ

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: Australia
 • Tỷ trọng:
 • Độ dày: 2mm; 3mm
 • Độ dài: 20m
Giá: Liên hệ

SEKISUI FOAM ống

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng: 25 Kg/m3
 • Độ dày:
 • Độ dài:
Giá: Liên hệ

Bọt thủy tinh ống định hình

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng: 115-147 kg/m3
 • Độ dày: 30-130mm
 • Độ dài:
Giá: Liên hệ

Bọt thủy tinh tấm

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng: 115-169 kg/m3
 • Độ dày:
 • Độ dài:
Giá: Liên hệ

Cùm Ula – Ubolt lá

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: Cách nhiệt TSC
 • Tỷ trọng:
 • Độ dày:
 • Độ dài:
Giá: Liên hệ

Tin tức mới nhất