Đường kính: q0mm-120mm

Gia cố bằng lõi thủy tinh hoặc lõi thép

Bảo vệ đường ống, dây cáp có nhiệt độ cao