Vải Silica Archives - CÁCH NHIỆT TSC

115 - 116, Tổ 18, KP 1, Phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
info@cachnhiettsc.com

Vải Silica

Vải silica

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng:
 • Độ dày: 0.8mm& 1.3mm
 • Độ dài: 46m
Giá: Liên hệ

Vải silica đã xử lý co giãn

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng:
 • Độ dày: 0.2mm-1.3mm
 • Độ dài: 50m
Giá: Liên hệ

Vải silica phủ silicone

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng:
 • Độ dày: 0.8mm & 1.3mm
 • Độ dài: 46m
Giá: Liên hệ

Vải silica phủ nhôm

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng:
 • Độ dày: 0.8mm & 1.3mm
 • Độ dài: 46m
Giá: Liên hệ

Băng dệt silica

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng:
 • Độ dày: 0.1mm-3mm
 • Độ dài: 30m
Giá: Liên hệ

Bông silica

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng:
 • Độ dày: 6-25mm
 • Độ dài: 30m
Giá: Liên hệ

Ống vải silica

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng:
 • Độ dày: 0.5-1.6mm
 • Độ dài: 30m
Giá: Liên hệ

Chỉ may sợi Silica

 • Mã sản phẩm:
 • Xuất xứ: As Required
 • Tỷ trọng:
 • Độ dày:
 • Độ dài:
Giá: Liên hệ