Vải sợi thủy tinh sử dụng liên tục ở nhiệt độ 1000⸰F/537℃, nóng chảy ở nhiệt độ trên 1500⸰F/815℃.

Vải sợi thủy tinh phủ nhôm (Sợi Filament) 0.2, 0.4, 0.6, 0.8mm.

Vải sợi thủy tinh phủ nhôm (Sợi Texturized) 0.8,1,1.5,2,3mm.