Vải thủy tinh phủ than chì ( sợi Filament) 0.4, 0.6, 0.8mm

Vải thủy tinh phủ than chì ( sợi Texturized) 0.8,1, 1.5, 2, 3mm.