Vải sợi thủy tinh sử dụng liên tục ở nhiệt độ 1000⸰F/537℃, nóng chảy ở nhiệt độ trên 1500⸰F/815℃.

Vải thủy tinh tráng phủ Silicone loại Middle duty

Vải thủy tinh 880gram/m2 Silicone 100,120, 150,180,200,240,300,400 gram/m2

Ứng dụng: hàn, chống cháy, làm ngăn màn khói…