Độ dày: 0.076, 0.08, 0.127, 0.13, 0.18, 0.25, 0.23, 0.3, 0.34, 0.36, 0.6, 0.9(mm)

Rộng: 1250-2950mm

Màu sắc: đen, nâu, trắng

Sử dụng làm bang tải, băng chuyền