Vải thủy tinh sợi Texturized được xử lý qua dung môi vô cơ (có lõi thép) 0.8, 1, 1.5, 2, 3mm

Nhiệt độ: 850℃