Cách Nhiệt TSC là nhà thầu thi công Cách Nhiệt – Bảo Ôn cho đường ống hơi thứ cấp tại Nhà Máy Đường An Khê.

Chủ đầu tư: Nhà Máy Đường An Khê

Thầu Chính: Công Ty Cổ Phần Nồi Hơi Sài Gòn

Đường kính ống: 1400mm

Tổng chiều dài: 675m

Nhân lực duy trì trung bình: 20 ÷ 30 người

Thời gian thi công             : 40 ngày

Vật tư cách nhiệt: rockwool cuộn dày 75mm, tỉ trọng 100kg/m3

Vật tư cladding: Tôn mạ màu 0.4mm