Cách Nhiệt TSC cung cấp vật tư, nhân lực, thiết kế thi công hạng mục Cách Nhiệt – Bảo Ôn, thuộc dự án mở rộng nhà máy sản xuất tinh bột sắn của MIWON Việt Nam – Chi nhánh Tây Ninh

Nội dung chính:

Cách Nhiệt TSC đã được chủ đầu tư MIWON Việt Nam trao chứng nhận khen ngợi sau khi hoàn thành đúng Tiến Độ, An Toàn, Chất Lượng hạng mục Cách Nhiệt Bảo Ôn cho cả 3 giai đoạn, thuộc Dự Án Mở Rộng Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột Sắn của MIWON Việt Nam – Chi nhánh Tây Ninh.

Thông tin dự án:

Tổng diện tích Bồn, tháp Cylinders: 8450 m2

Tổng số lượng đường ống: 3280 m

Nhân lực: 30 người

Thời gian thi công: 3 tháng

Vật tư cách nhiệt: Rockwool Blanket, density 100kg/m3;

                             Rockwool pipe section, density 120kg/m3

                             Tôn mạ kẽm 0.5mm