Cách Nhiệt TSC hoàn thiện gói thầu thi công Cách Nhiệt – Bảo Ôn cho Lò và Đường Ống tại nhà máy tôn Đông Á theo tiêu chẩn riêng của Danieli. Thời gian thi công chỉ 30 ngày cho tất cả các hạng mục (KCN Đồng An 2 – Bình Dương).

Thi công theo tiêu chuẩn riêng của Danieli, các hạng mục thi công bao gồm:

Đổ bê tông cho đường ống khí thải.

Xây vách lò bằng gạch chống cháy.

Bảo ôn đường ống và phụ kiện

Nhân lực duy trì trung bình: 25 người

Thời gian thi công: 30 ngày

Vật tư cách nhiệt: rockwool cuộn tỉ trọng 120kg/m3

Vật tư cladding: Tôn mạ kẽm, dày 0.5mm