Chủ đầu tư: LG Chemical Việt Nam

Nhân lực: 15-20

Vật tư sử dụng: Rockwool/ Perlite/ SS304

Ngành công nghiệp: hóa chất

Năm: 2019