Chủ đầu tư: Heiniken Vietnam

Nhân lực: 20-30

Vật tư sử dụng: Rockwool/ Foamglass/ Phelonic/ SS304

Ngành công nghiệp: Bia rượu & chưng cất

Năm: 2019