Cách Nhiệt TSC cung cấp vật tư, nhân lực, thiết bị thi công hạng mục Cách Nhiệt – Bảo Ôn cho hệ thống đường ống tại Nhà Máy Dệt Nam Phương (KCN Việt Hương 2 – Bình Dương)

Tổng số lượng đường ống bảo ôn: 12,000m

Đường kính ống: Từ DN25 tới DN300

Nhân lực duy trì trung bình: 20 người

Thời gian thi công: 3 tháng

Vật tư cách nhiệt: rockwool ống tỉ trọng 100Kg/m3 và Rockwool cuộn tỉ trọng 80kg/m3

Vật tư cladding: Nhôm, dày 0.5mm