Cung cấp nhân lực, thiết bị thực hiện gói thầu bảo trì Cách Nhiệt – Bảo Ôn trên giàn khoan dầu khí Đại Hùng (DH01 & DH02)

Nhân lực duy trì trung bình: 9 người

Thời gian thi công : 2 tháng

Vật tư cách nhiệt: rockwool dạng ống, tỉ trọng 120kg/m3

Vật tư cladding: Inox 316, dày 0.5mm