Cách Nhiệt TSC là thầu phụ chuyên bảo trì các hạng mục Cách Nhiệt – Bảo Ôn tại các nhà máy thuộc hệ thống của Nestle Việt Nam: Nhà máy Nestle Trị An, Nestle Bình An (KCN AMATA – Biên Hòa); Nhà máy Nestle Bông Sen (KCN Thăng Long II – Hưng Yên)

Nhân lực duy trì trung bình: 10 ÷ 12 người

Thời gian thi công             : Từ năm 2012