Vải thủy tinh phủ Vermiculite (Sợi Filament) 0.4, 0.6, 0.8mm

Vải thủy tinh phủ Vermiculite (Sợi Texturized) 0.8, 1, 1.5, 2, 3mm