Vải thủy tinh phủ PVC 0.15, 0.22, 0.45, 0.65, 0.6, 0.8, 0.9mm