Vải thủy tinh phủ Acryclic (sợi Filament) 0.2, 0.4, 0.6, 0.8mm.

Vải thủy tinh phủ Acrylic (sợi Texturized) 0.8,1,1.5, 2mm.