Vải thủy tinh sợi Filament nhuộm 0.4, 0.6, 0.8mm

Vải thủy tinh sợi Texturized nhuộm 0.8, 1, 1.5, 2, 3m