Độ dày : 0.1-2.7mmm

Rộng: 1m-2m

US style: 1080, 2116, 7628, 3732, 666, FW600, FW800, 3784, HT800, 3786, 3788.