Vải dệt kim

Kích thước: 1mm – 780gram/m2, 1.1mm – 950gram/m2, 1.6mm – 1470gram/m2, 1.2mm – 1010gram/m2

Rộng: 1.5m

Dài: 10m