Độ dày: 0,3 – 4mm

Rộng: 5, 8, 10, 12, 17, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 150, 200mm

Sử dụng làm vật liệu bao phủ và đệm cho ngành công nghiệp kính