Vải dệt

Kích thước: 0.5mm – 580 gram/m2, 0.65mm – 650gram/m2, 0.68mm – 800gram/m2, 0.75mm – 980gram/m2

Tách khuôn dùng trong sản xuất kính ô tô, chai thủy tinh…