Đường kính: 6, 8, 12, 22um

Grade SUS 316L

Chịu nhiệt: 648 độ C

Độ nóng chảy: 1371 độ C