Được sản xuất từ sợi E-Glass 11-9600tex,6-24um

Sử dụng làm nguyên liệu thô được sản xuất trong các sản phẩm FRP