Đường kính :1mm-180mm

Các loại : Ống thủy tinh sợi Filament.

Ống thủy tinh sợi Texturized.

Ống thủy tinh dệt kim