Cách Nhiệt TSC là nhà thầu cup cấp vật tư, thi công Cách Nhiệt – Bảo Ôn hệ thống Chiller và Hot Water tòa nhà C1 & C2 – Vinhome Central Park

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vincom

Nhà thầu chính M & E: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư – Thương Mại & Xây Dựng Vân Khánh

Nhân lực duy trì trung bình: 10 người

Thời gian thi công: 20 ngày

Vật tư cách nhiệt: Polyurethane Foam (PU Foam), tỉ trọng 40kg/m3

Vật tư cladding: Nhôm, dày 0.5mm