Độ dày: 0.1-0.32mm

Rộng: 13mm-100mm

Hệ số dẫn nhiệt thấp, cách nhiệt , cách điện tốt.

Sử dụng trong máy biến thế, cáp viễn thông, băng cuốn cách điện, băng lưới (scrim tape, mesh tape)