Foam Glass được cấu tạo từ hàng triệu phân tử cách nhiệt kín. Là loại vật liệu cách nhiệt rắn nhưng rất nhẹ, không thấm nước, không bắt lửa, được sử dụng rất tốt trong công nghiệp lạnh (âm độ), các hệ thống đường ống bồn bể LNG-LPG và các hệ ống nằm dưới lòng đất có nhiệt độ từ -273 ℃ đến +450℃
Foam Glass là loại cách nhiệt rắn, nhẹ, cơ cấu gồm hàng triệu phân tử cách nhiệt kín, không thấm nước, không cháy, thích hợp cho cách nhiệt cực lạnh từ -260℃ đến +430℃.
Foam Glass được sản xuất dưới dạng ống dày 30-130mm tỷ trọng 115-147 kg/m3.