Kích thước: 1mm x 1m x 50m

Chịu nhiệt :  550℃

Che chắn các tia lửa, xi hàn, bụi trong qua trình hàn,… với các loại vật liệu dễ cháy như các loại hàng hóa, vật tư, bảo vệ máy móc xung quanh, bề mặt tường khỏi bị cháy xém…

Bọc cách nhiệt (bảo ôn) , chống ồn, gia cố……