Đường kính: 1mm-120mm

Độ dày: 0.5-1.6mm

Dài 30m

Bảo vệ dây điện dây cáp công nghiệp, ống…