Đường kính 0.5-1m

Trọng lượng: 0.5kg/roll

Đóng gói: 24 cuộn/ hộp

May các loại vật liệu chịu nhiệt độ cao.