Độ dày: 2mm-6mm

Rộng: 1m-1.5m

Gia cố dây thủy tinh hoặc dây thép

Sử dụng làm chăn cách nhiệt chống cháy, thay thế Amiang