Độ dày:2mm, 2mm

Kích thước: 1mx2m, 1mx30m

Gia cố dây thủy tinh hoặc dây thép

Sử dụng làm chan cách nhiệt chống cháy