Độ dày: 0.8-6m

Rộng: 1m-2m

Trọng lượng: 600-4000 gram/m2

Ứng dụng che phủ hàn cắt, bảo vệ nhiệt, cách nhiệt…