Kích thước: 3mm x 1m x 50kg

Vải Amiang được cấu tạo đan xen từ sợi dọc và sợi ngang Amiang

Thích hợp cho việc cách nhiệt bảo ôn nồi hơi và đường ống được sử dụng làm vật liệu cách nhiệt cho các nhà máy, xây dựng, nhà máy điện và nồi hơi.