Kích thước: 3mmx 50mm x2.5kg/roll

Vải Amiang được cấu tạo đan xen từ sợi dọc và sợi ngang amiang thích hợp cho việc cách nhiệt bảo ôn nồi hơi và đường ống.
Được sử dụng làm vật liệu cách nhiệt cho các nhà máy, xây dựng, nhà máy điện và nồi hơi.