Chủ đầu tư: NM Đường TTC Tây Ninh

Nhân lực: 18-23

Vật tư sử dụng: Rockwool/ Aluminium

Ngành công nghiệp: Thực phẩm và đồ uống

Năm 2018