Với yêu cầu từ phía chủ đầu tư là thiết kế thi công dựa trên hiện trạng có sẵn. TSC đã khảo sát, thiết kế thi và công cách âm cho phòng phòng máy nghiền đảm bảo mức độ giảm ồn từ 115 Decibels xuống còn 75 Decibels (±5%).

Nhân lực: 8 người

Thời gian thi công: 15 ngày

Vật tư cách âm: Rockwool, density 80kg/m3; Tôn inox SS304 0.5mm, soi lỗ