Chủ đầu tư: MDF VRG Dongwha Vietnam

Nhân lực: 6-8

Vật tư sử dụng: Rockwool/ Cool Steel

Ngành công nghiệp: Gỗ công nghiệp

Năm 2019