Chủ đầu tư: NM Sữa Đà Lạt (Dalat Milk)

Nhân lực: 6-8

Vật tư sử dụng: Rockwool/ PU Foam/ SS304

Ngành công nghiệp: Thực phẩm & đồ uống

Năm 2019