Chủ đầu tư: NM Xi Măng FICO – Tây Ninh

Nhân lực: 10-12

Vật tư sử dụng: Rockwool/ Galvanized Steel

Ngành công nghiệp: Xi Măng – Cốt Liệu

Năm 2018