Chủ đầu tư: Wilmar Argo Vietnam

Nhân lực: 10-12

Vật tư sử dụng: Rockwool/ SS304

Ngành công nghiệp: Thức ăn chăn nuôi

Năm 2017